ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง