องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder รายงานกิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 420
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file รายงานผลการแปรญัตติและนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1