info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 195
folder รายงานกิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file รายงานผลการแปรญัตติและนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร