info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139
info ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ตั้งอยู่ที่ 113 หมู่ที่ 3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52170 โทรศัพท์ 054-296-511 โทรสาร 054-296-511 ต่อ 11 เว็บไซต์ www.samai.go.th Email : samai_sao@live.com
แผนที่หน่วยงาน
แผนที่แสดงการเดินทาง

ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร