info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 206
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   UploadImage
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  UploadImageปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   UploadImage
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  UploadImage
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร