info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107
เดือนนี้ 4,173
เดือนที่แล้ว 8,675
ทั้งหมด 69,420

folder แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานหน่วยงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  UploadImage

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  UploadImage
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  UploadImageแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  UploadImage

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  UploadImage
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  UploadImage
 
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร