messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลทั่วไป
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกครกอีหล้า
น้ำตกครกอีหล้า ดอยผีบ้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านอุมลอง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 10 กฺิโลเมตร
น้ำตกครกอีหล้า


ประชาสัมพันธ์ แหล่้งท่องเที่ยว พระธาตุม่อนทันใจ
วัดพระธาตุม่อนทันใจ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 4 บ้านอุมลอง หมู่ 8 บ้านป่าไผ่พัฒนา
พระธาตุม่อนทันใจ