info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 209
เดือนนี้ 7,639
เดือนที่แล้ว 12,530
ทั้งหมด 56,622

ร่วมมอบถุงอุปโภคบริโภค
รายละเอียด : กิ่งกาชาดอำเภอสบปราบร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมัยร่วมกิจกรรมมอบถุงอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสบปราบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564
ผู้โพส : admin
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร