ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลสมัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (ปิดภาคเรียนที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง