ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารื้อ ย้าย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ MISUTA รหัส ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง