ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์ ๓ สายนอก ๘ สายใน พร้อมเครื่องกีย์การ์ด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง