ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง