ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย บ้านจัวเหนือ หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง