ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บของ บ้านสมัยเหนือ หมู่ ๑๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง