ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง