ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาสาสมัครสาธารสุข การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง