ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในเขตตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๘ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง