ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรร์ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสมัย ต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง