ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งไฟกิ่งในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง