ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง