ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง