ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนในเขตตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง