info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 174
เดือนนี้ 7,604
เดือนที่แล้ว 12,495
ทั้งหมด 56,587

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถาน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง "รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
photo บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในตำบลสมัย poll

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ.98-008 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview184
insert_drive_file จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ. 98-004 บ้านสมัยชัย - บ้านจัวใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview215
insert_drive_file จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจัวใต้ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview205
insert_drive_file จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ. 98-004 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview200
insert_drive_file จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลป.ถ. 98-002 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview179

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

ผู้บริหาร อบต
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร