messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[12 มีนาคม 2567]
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ (การทำพิมเสนน้ำ)[4 มีนาคม 2567]
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [18 ธันวาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (หลักสูตรการทำพวงกุญแจจากเศษผ้า ดอกทิวลิป)[7 กันยายน 2566]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (หลักสูตรการทำกระเป๋าตังเก็บเหรียญ ทรงแตงโม)[2 กันยายน 2566]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (หลักสูตรการทำ Key Cover ที่เก็บพวงกุญแจรถ)[25 สิงหาคม 2566]
ถวายเทียนพรรษา วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา[27 กรกฎาคม 2566]
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566[20 เมษายน 2566]
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลสมัย[18 เมษายน 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[23 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 49 รายการ)