info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 198
เดือนนี้ 7,628
เดือนที่แล้ว 12,519
ทั้งหมด 56,611

camera_alt ภาพกิจกรรม
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถาน [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [25 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน [20 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมมอบถุงอุปโภคบริโภค [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [12 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
ผู้โพส : admin
โครงการ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ด้วยสมุนไพรในชุมชน (กิจกรรมการทำลูกประคบสดด้วยสมุนไพรและการนวดด้วยลูกประคบ) โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านจัวเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
โครงการภาคีลดเสี่ยง ลดโรค ด้วยสมุนไพร ตำบลสมัย
ผู้โพส : admin
โครงการเสริมสร้างธรรมมะพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดบ้านอุมลอง หมู่ที่ 4 วันที่ 21 กันยายน 2561
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในพื้นที่ตำบลสมัย ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ จ. ลำปาง
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร