info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 216
camera_alt ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านเด็กเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลสมัย [25 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง [30 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านแม่วัยรุ่น [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาคมตำบล [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถาน [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [25 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน [20 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมมอบถุงอุปโภคบริโภค [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [12 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
จดหมายข่าว [4 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1 2
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร