องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสมัยต่อต้านยาเสพติด [10 พฤษภาคม 2565]
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [10 พฤษภาคม 2565]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2565 [4 เมษายน 2565]
ให้คำปรึกษาแนะนำในการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [1 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชาคมตำบล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ [11 มกราคม 2565]
เยี่ยมบ้านเด็กเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลสมัย [25 สิงหาคม 2564]
เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง [30 มิถุนายน 2564]
ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านแม่วัยรุ่น [9 มิถุนายน 2564]
ประชาคมตำบล [31 พฤษภาคม 2564]
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถาน [28 เมษายน 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ)