องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาป่วย
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลาพักผ่อน
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การลากิจส่วนตัว
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1