info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 207
ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านแม่วัยรุ่น
รายละเอียด : ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ร่วมมือดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแม่วัยรุ่นและครอบครัวตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์รายกรณี ในตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ผู้โพส : admin
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร