messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน,โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก,เก้าอี้ผู้บริหาร,เก้าอี้สำนักงาน,เก้าอี้อเนกประสงค์) เพื่อใช้ในสำนักเงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย (กองช่าง) อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำน้กงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์ารบริหารส่วนตำบลสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างรื้อ ย้าย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๐๒๔ และ ๔๒๐-๖๕-๐๐๒๕ (ห้องประชุมสภา อบต.สมัย) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๕๐ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อปรับเกลี่ยขยะให้สามารถดับไฟได้สนิท พร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่รอบบ่อทิ้งขยะและขุดบ่อสำหรับทิ้งขยะ บ้านเด่นสมัย หมู่ ๕ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำหลงสันติสุข หมู่่ ๑๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ปิดภาคเรียนที่ ๒) สำหรับโรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๐๐๐ AV จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๐๐๐ AV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๐๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๐๐๐ AV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch),อุปกรณ์กระจายสัญญาไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาศพฌาปณสถาน (เมรุ) บ้านจัวใต้ หมู่ ๖ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ เตาเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาศพฌาปณสถาน (เมรุ) บ้านจัวใต้ หมู่ ๖ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ เตาเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเตาเผาศพฌาปณสถาน (เมรุ) บ้านจัวใต้ หมู่ ๖ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ เตาเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชทีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมัย หมู่ ๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัว หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง หมู่ ๔ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่น หมู่ ๕ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อถังซีเมนต์สำเร็จรูป เพื่อทำบ่อน้ำตื้น ลำห้วยสมัย บ้านสมัยเสรี หมู่ ๑๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยใช้แรงงานราษฎรเป็นหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ.๙๘-๐๒๔ สายหนองขี้โป้ง (จาก กม. ที่ ๑+๑๖๐ ถึง กม. ที่ ๑+๓๕๐ ) บ้านจัวกลาง หมู่ ๙ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมัยเหนือ หมู่ ๑ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ.๙๘-๐๒๔ สายหนองขี้โป้ง (จาก กม. ที่ ๑+๑๖๐ ถึง กม. ที่ ๑+๓๕๐ ) บ้านจัวกลาง หมู่ ๙ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ลป.ถ. ๙๘-๐๓๔ สายอุมลองใต้ บ้านจัวใต้ หมู่ ๖ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ลป.ถ. ๙๘-๐๐๘ สายบ้านสมัยเหนือ-บ้านสมัยเด่นสมัย บ้านสมัยเหนือ หมู่ ๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ลป.ถ. ๙๘-๐๓๔ สายอุมลองใต้ บ้านจัวใต้ หมู่ ๖ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาจัดทำปฎิทินสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๘๕๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๙๓๑๔ ลป หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ - ๔๙ - ๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารการสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยระบบ ThaiQM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารการสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยระบบ ThaiQM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๔๔ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๔๔ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยแม่วะ บ้านป่าไผ่พัฒนา หมู่ ๘ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
1 - 50 (ทั้งหมด 449 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9