องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed เช่าพื้นที่และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดเมนเนม https//www.samai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed เช่าพื้นที่และค่าธรรมเรียมที่เกี่ยวข้อง โดเมนเนม https//www.samai.go.th/ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและยุงลายในโรงเรียนเขตตำบลสมัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสมัย และวัดในตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำหลง หมู่ ๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องปรินเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออุปกรร์ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสมัย ต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรยมสถานที่โครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสมัย ต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสมัย ต่อต้านเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัยเหนื่องจากเกิดวาตภัยในเขตตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed อาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแพะป่าซ่าน บ้านจัวกลาง หมู่ ๙ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอลอีดี LED TV แบบ Smart จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนและแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ระบบ inverter) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกใสปูหน้าโต๊ะ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟ ๓ เฟส อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสมัย หมายเลขทะเบียน ๘๑- ๕๑๗๑ ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ -๕๙- ๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลสมัย หมายเลขทะเบียน ๘๑- ๕๑๗๑ ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ -๕๙- ๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมมูลฝอยนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำหลง ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านจัว ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยเหนือ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างเหมาจัดทำปฎิทินสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๘๕๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาสาสมัครสาธารสุข การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย(ป้านโครงการอบรมฯป้ายหน่วยเลือกตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ป้ายตัวอย่างปิดประกาศ และป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย(ป้านโครงการอบรมฯป้ายหน่วยเลือกตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ป้ายตัวอย่างปิดประกาศ และป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed ซื้อวัสดุใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้ง(บัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง บัตรทาบสำหรับผู้พิการทางสายตา และแบบขีดคะแนน) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์ฏารบริหารส่วนตำบลสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed ซื้อแบบพิมพ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ลป.ถ. ๙๘-๐๒๔ หนองปู่จั่ง บ้านเด่นนภา หมู่ ๑๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Mulifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink tank printer จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
1 - 50 (ทั้งหมด 229 รายการ) 1 2 3 4 5