messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1